Sáng nhận hồ sơ: 9h00 - 12h00, thứ 2 - thứ 6.

Chiều trả hồ sơ: 15h30 - 17h00, thứ 2 - thứ 6.