Thông báo từ Tổng Lãnh sự quán

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin trân trọng thông báo, TLSQ đã được cấp phôi và cập nhật phần mềm in hộ chiếu mẫu mới ban hành kèm theo Thông tư số 68/2022/TT-BCA ngày 31/12/2022 của Bộ Công an.

Tin tức

Với mục đích thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về biển, đảo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 36-NQ/TW…

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin thông báo lịch nghỉ lễ tháng 9 năm 2022 như sau:

Thứ năm, ngày 01/09: Nghỉ lễ Quốc Khánh (Việt Nam)

Thứ sáu, ngày 02/09: Ngày Quốc Khánh (…

Thực hiện ý kiến của Bộ Công an và Cục Quản lý xuất nhập cảnh nhằm chuẩn bị điều kiện cần thiết để chuyển sang cấp hộ chiếu phổ thông (HCPT) theo mẫu mới (từ 01/07/2022). Tổng lãnh sự quán Việt Nam…