DANH SÁCH CÁC BỘ PHẬN CỦA TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

BỘ PHẬN

ĐIỆN THOẠI

Văn phòng, Chính trị 

072-221-6666 (Tổng đài)

Máy lẻ 072-221-6608

Lãnh sự, Cộng đồng

072-221-6666 (Tổng đài)

Máy lẻ 072-221-6607/6608/6603/6887

Kinh tế, Văn hóa

072-221-6603

Đầu tư

072-221-6666/ Máy lẻ 208

080-2226-6688

Văn phòng Khoa học Công nghệ

072-224-6886

Văn phòng Thương Vụ

072-276-4166

* Địa chỉ Văn phòng Thương Vụ:

Phòng 401, Tòa nhà Sakaiekimae, Kumanochonishi 3-2-13, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka-fu, Japan. 590-0947