THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH/

TRÍCH LỤC GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH/TRÍCH LỤC GHI CHÚ KHAI SINH

   * Điều kiện để trẻ em mới sinh được đăng ký quốc tịch Việt Nam:

 - Có cha và mẹ đều là công dân Việt Nam;

 - Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch;

  • Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam; người kia có quốc tịch nước ngoài và cả cha, mẹ có văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con khi đăng ký khai sinh  (Công dân cần làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka trước khi làm thủ tục khai sinh cho con tại các cơ quan nước ngoài khác có thẩm quyền)

 - Mẹ đơn thân, là công dân Việt Nam;

- Tài liệu tiếng Nhật trong hồ sơ cần được dịch sang tiếng Việt bởi cơ quan có thẩm quyền. Xem hướng dẫn tại phiếu yêu cầu.

   * Về việc đặt tên cho con:

Theo quy định của pháp luật Việt Nam tên người Việt Nam cần đảm bảo các yếu tố sau:

- Tên (bao gồm họ, chữ đệm, tên) không đặt quá dài;

- Họ (là từ đầu tiên): phải theo họ của cha, hoặc mẹ (theo thỏa thuận của cha em, có thể lấy họ nước ngoài trong trường hợp con lai); phải theo họ mẹ (trong trường hợp mẹ đơn thân)

- Chữ đệm (ở giữa; có hoặc không có): bắt buộc phải bằng tiếng Việt

- Tên (là từ cuối cùng):bắt buộc phải bằng tiếng Việt.

Ví dụ:

1. Watanabe Linh  (sai: Linh Watanabe)

2. Nguyễn Ai Cô    (sai: Nguyễn Aiko)

* Lưu ý:  

Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật. (Theo khoản 3, điều 2 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch")

I. THỦ TỤC SỐ 1: ĐĂNG KÝ KHAI SINH

(Trường hợp chưa đăng ký khai sinh tại cơ quan hộ tịch của Nhật Bản)

- Hồ sơ gồm:

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Tờ khai thông tin theo link dưới đây hoặc quét QRCODE:

https://forms.office.com/r/zURed8Pdc8

QRCode for DKKS.png

*Sau khi điền đầy đủ thông tin, quý công dân in tờ khai được gửi vào email đăng ký để nộp hồ sơ.

3/Giấy chứng sinh gốc có dấu đỏ (出生証明書)

4/ Copy Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Trích lục ghi chú Kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (trong trường hợp Đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài)

5/ Bản gốc Jyuminhyou của cha mẹ

6/ Copy thẻ cư trú của cha mẹ; Copy Hộ chiếu trang 2 và trang 3 của cha, mẹ.

*  Trường hợp có cha hoặc mẹ là công dân nước ngoài (Nhật Bản hoặc quốc tịch khác), cha mẹ làm Thỏa thuận đồng ý lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con (tải tại đây). Trường hợp không trực tiếp đến Đại sứ quán, cha mẹ đến ký tại Phòng công chứng (Koso Yakuba); lưu ý phải có chứng sinh gốc của cơ sở y tế nơi sinh.

II. THỦ TỤC SỐ 2: CẤP TRÍCH LỤC GHI CHÚ KHAI SINH

 (Trường hợp đã đăng ký khai sinh tại cơ quan hộ tịch của Nhật Bản)

- Hồ sơ gồm:

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Tờ khai thông tin theo link dưới đây hoặc quét QRCODE:

https://forms.office.com/r/fZi8TYyvpp

QRCode for TLGCKS

*Sau khi điền đầy đủ thông tin, quý công dân in tờ khai được gửi vào email đăng ký để nộp hồ sơ.

3/ Thụ lý khai sinh do Shiyakuso cấp (bản chính);

4/ Copy Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Trích lục ghi chú Kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (trong trường hợp Đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài)

5/ Bản gốc Jyuminhyou của cha mẹ, copy thẻ cư trú (zairyu card) của cha mẹ

6/ Copy Hộ chiếu của cha, mẹ trang 2 và 3

*  Trường hợp có cha hoặc mẹ là công dân nước ngoài (Nhật Bản hoặc quốc tịch khác), cha mẹ làm Thỏa thuận đồng ý lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con  (tải tại đây). Trường hợp không trực tiếp đến Đại sứ quán, cha mẹ đến ký tại Phòng công chứng (Koso Yakuba); lưu ý phải có chứng sinh gốc của cơ sở y tế nơi sinh.

III. THỦ TỤC SỐ 2-2

CẤP BẢN SAO KHAI SINH/TRÍCH LỤC GHI CHÚ KHAI SINH

- Hồ sơ gồm:

1/ Phiếu đề nghị và thông tin liên hệ (tải tại đây);

2/ Tờ khai (tải tại đây);

3/ Khai sinh/Trích lục ghi chú khai sinh (bản sao).

*   Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666.