THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ ỦY QUYỀN/

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

 

I/ QUY ĐỊNH CHUNG

1/ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (TLSQ) có thẩm quyền công chứng, chứng thực các loại văn bản, giấy tờ sau:

- Công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản với điều kiện việc từ chối nhận di sản phải thực hiện trước thời điểm phân chia di sản;

- Văn bản ủy quyền và các hợp đồng, giao dịch;

- Chứng thực bản sao từ bản chính;

2/ Đối với việc mua bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng bất động sản tại Việt Nam, công dân phải làm Hợp đồng ủy quyền và được chứng thực bởi TLSQ.

3/ Công dân cần chứng thực chữ ký trực tiếp đến TLSQ để nộp hồ sơ. 

 

 

II/ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRONG GIẤY ỦY QUYỀN

Hồ sơ gồm:

1/ Giấy ủy quyền (mẫu tham khảo: tải tại đây) (tối thiểu 2 bản): người ủy quyền tự chuẩn bị và soạn nội dung; không ký tên, không ghi ngày tháng (viên chức lãnh sự sẽ hướng dẫn việc ký tên và ghi ngày tháng tại TLSQ)

2/ Bản sao trang 2 và trang 3 hộ chiếu của người ủy quyền (xuất trình bản gốc để đối chiếu) và bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người được ủy quyền 

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666.

 

III/ CHỨNG NHẬN HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Hồ sơ gồm:

1/ Hợp đồng ủy quyền (mẫu tham khảo: tải tại đây). Địa chỉ tại Nhật Bản ghi theo đúng tên phiên âm Romaji trên website của Shiyakusho nơi cư trú, không viết bằng tiếng Nhật; công dân hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Hợp đồng ủy quyền ;

2/ Chuẩn bị:

(i) 03 bản Hợp đồng ủy quyền (tối thiểu 03 bản); (Người ủy quyền chuẩn bị tự trước nội dung và văn bản)

(ii) 01 Bản sao trang 2 và 3 hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người ủy quyền (xuất trình bản gốc để đối chiếu) và người được ủy quyền 

(iii) 01 Bản sao công chứng giấy tờ về nhà đất (ví dụ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà/đất, hợp đồng đặt cọc...) (hoặc xuất trình bản gốc để đối chiếu)

Lưu ý:

* Để đảm bảo Hợp đồng ủy quyền được chính xác, đúng quy định, công dân lập hợp đồng theo mẫu, tham khảo Văn phòng công chứng tại Việt Nam trước khi làm thủ tục tại TLSQ;

* In ra số lượng cần sử dụng, ít nhất là 03 bản (trong đó 01 bản lưu tại Tổng lãnh sự quán, 01 bản lưu tại Văn phòng công chứng ở Việt Nam, 01 bản công dân giữ để sử dụng);

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666.

 

IV/ THỦ TỤC CÔNG CHỨNG VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

Hồ sơ gồm:

1/ Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế (mẫu tham khảo: tải tại đây). (Người ủy quyền chuẩn bị tự trước nội dung và văn bản)

2/ Chuẩn bị: (i) Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế (tối thiểu 02 bản); (ii) 01 Bản sao trang 2 và 3 hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người từ chối (mang theo bản gốc để đối chiếu)

3/ 01 Bản sao công chứng giấy tờ về tài sản được thừa kế (hoặc xuất trình bản gốc để đối chiếu). 

4/ Bản sao Giấy chứng tử của người chết để lại di sản thừa kế (nếu có)

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666.