Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin thông báo kể từ ngày 14/10/2022, TLSQ sẽ tiếp tục nhận hồ sơ cấp mới, cấp đổi hộ chiếu (do hết hạn, hỏng, mất,...).  

Lễ hội Việt Nam sẽ được tổ chức tại Công viên Mitsui Outlet (Osaka) vào

Tiếp theo thông báo ngày 27/06/2022 của TLSQ về việc hướng dẫn nộp hồ sơ cấp đổi/cấp mới hộ chiếu theo mẫu mới. Từ thứ ba, ngày 19/07/2022, TLSQ sẽ bắt đầu nhận hồ sơ cấp đổi/cấp mới hộ chiếu mẫu mới (đối với các trường hợp cần thiết/cấp bách), do số lượng phôi hộ chiếu mẫu mới được phân bổ đợt đầu…

THÔNG BÁO VỀ THAY ĐỔI THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ PHÒNG LÃNH SỰ 

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin thông tin về thời gian tiếp nhận hồ sơ Lãnh sự như sau:

- Sáng: 09h30 – 11h30

- Chiều: 14h00 – 16h00

Trân trọng./. 

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin thông báo lịch nghỉ lễ tháng 05 năm 2022 như sau:

- Thứ hai, ngày 02/05: Ngày thống nhất đất nước (Việt Nam) (nghỉ bù)

- Thứ ba, ngày 03/05: Ngày Quốc tế lao động (Việt Nam) (nghỉ bù)/ Ngày kỷ niệm hiến pháp (Nhật Bản)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP HỘ CHIẾU

Từ thứ hai, ngày 27/06/2022, TLSQ sẽ ngừng nhận hồ sơ cấp đổi/cấp mới hộ chiếu, do đã hết số lượng phôi hộ chiếu mẫu hiện hành.
Dự án Vết xe Hy vọng Việt Nhật - IEVJ đã được bắt đầu triển khai với sự góp sức của những tình nguyện viên người Nhật Bản và người Việt Nam. IEVJ đã và đang tiến hành các hoạt động hỗ trợ nhằm tạo môi trường không có rủi ro, bảo vệ quyền con người cho giao lưu con người giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (TLSQ) xin thông báo: