THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN KHAI TỬ VÀ TRÍCH LỤC KHAI TỬ

I. THỦ TỤC SỐ 22: KHAI TỬ

Tổng lãnh sự quán đăng ký khai tử cho công dân Việt Nam đã chết tại Nhật Bản.

Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai đăng ký khai tử (tải tại đây) hoặc tờ khai thông tin theo link dưới đây hoặc quét QRCODE:

https://forms.office.com/r/3u2T4v16gZ

QRCode for TỜ KHAI GHI SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI TỬ.png

*Sau khi điền đầy đủ thông tin, quý công dân in tờ khai được gửi vào email đăng ký để nộp hồ sơ.

2/ Giấy chứng tử của bệnh viện cấp hoặc Giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền của Nhật cấp;

3/ Hộ chiếu người mất

4/ Hộ chiếu người đi khai tử; Giấy tờ chúng minh tình trạng cư trú tại Nhật Bản người đi khai tử

5/ Trong trường hợp người làm thủ tục khai tử không phải là người thân của người đã mất thì cần phải có giấy ủy quyền của gia đình cho phép được thay mặt làm thủ tục khai tử; nộp bản photo giấy ủy quyền (có bản chính để đối chiếu)

Đối với trường hợp làm thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử đã đăng ký tại cơ quan hộ tịch nước ngoài thì thay thế Giấy báo tử bằng giấy khai tử của Nhật trong bộ hồ sơ.

Nếu thấy đầy đủ hồ sơ, hợp lệ, TLSQ cấp 01 bản chính Trích lục khai tử. Trường hợp đã đăng ký khai tử tại cơ quan hộ tịch nước ngoài thì TLSQ ghi vào sổ hộ tịch và cấp 01 bản chính Trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch.

II. THỦ TỤC SỐ 23: CẤP PHÉP MANG TRO CỐT, THI HÀI VỀ VIỆT NAM

Hồ sơ gồm:

-  Đơn đề nghị đưa thi hài, hài cốt, tro cốt về nước;

  • Giấy cấp phép hoả thiêu/kiểm dịch y tế đối với trường hợp mang thi hài;
  • Bản chụp Giấy chứng tử;
  • Hộ chiếu/copy hộ chiếu của người đã chết’
  • Hộ chiếu người đưa tro cốt/di hài về Việt Nam;
  • Giấy chứng tử;
  • Giấy đồng ý cho chôn cất của chính quyền địa phương ở Việt Nam

Địa chỉ gửi hồ sơ qua bưu điện:

₸ 590-0952

大阪府堺市堺区市之町東4-2-15

在大阪ベトナム総領事館様

₸ 590-0952

Osaka-fu, Sakai-shi, Ichinocho Higashi 4-2-15

Consulate General of Viet Nam in Osaka