TRÍCH LỤC KHAI TỬ

Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai xin trích lục khai tử (tải tại đây);

2/ Giấy chứng tử của bệnh viện cấp;

3/ Hộ chiếu người mất;

4/ Hộ chiếu người đi khai tử.

 

CẤP PHÉP MANG TRO CỐT, THI HÀI VỀ VIỆT NAM

Hồ sơ gồm:

1/ Đơn xin mang tro cốt về nước;

2/ Giấy cấp phép hoả thiêu/kiểm dịch y tế đối với trường hợp mang thi hài;

3/ Hộ chiếu/copy hộ chiếu của người đã chết;

4/ Hộ chiếu người đưa tro cốt/di hài về Việt Nam;

5/ Giấy đồng ý cho chôn cất của chính quyền địa phương ở Việt Nam.

Địa chỉ gửi hồ sơ qua bưu điện:

₸ 590-0952

大阪府堺市堺区市之町東4-2-15

在大阪ベトナム総領事館様

₸ 590-0952

Osaka-fu, Sakai-shi, Ichinocho Higashi 4-2-15

Consulate General of Viet Nam in Osaka