THỦ TỤC QUỐC TỊCH

 

- Công dân chuẩn bị đủ hồ sơ, sử dụng tờ khai theo mẫu. Lưu ý địa chỉ ghi theo đúng tên phiên âm Romaji trên website của Shiyakusho nơi cư trú; công dân hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung tờ khai và mọi chi phí phát sinh do việc cung cấp thông tin sai.

- Trường hợp không đến được TLSQ, có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng Letterpack 520円 (mẫu tại đây) (có số tra cứu để tiện theo dõi).

Trong hồ sơ cần gửi kèm theo bì thư cỡ A4 dán Yupakku loại chakubarai xin ở Kombini (xem mẫu), ghi địa chỉ nhận hồ sơ, số điện thoại liên lạc. TLSQ sẽ dùng bì thư này để gửi trả lại kết quả. (Công dân chụp ảnh lưu lại số tra cứu (tracking number) của Letterpack (loại 520円) (mẫu tại đây) hoặc Yupakku để tiện theo dõi khi gửi và nhận hồ sơ).

*   Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666.

Địa chỉ gửi hồ sơ qua bưu điện:

₸ 590-0952

大阪府堺市堺区市之町東4-2-15

在大阪ベトナム総領事館様

(Hồ sơ quốc tịch)

₸ 590-0952

Osaka-fu, Sakai-shi, Ichinocho Higashi 4-2-15

Consulate General of Viet Nam in Osaka

(Hồ sơ quốc tịch)

 

 

I/ XÁC NHẬN CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai xin xác nhận có quốc tịch Việt Nam (tờ khai: tải tại đây) (tờ khai mẫu: tải tại đây); đánh máy, không viết tay

2/ Giấy xác nhận cư trú (Jyuminhyo-bản chính) + 01 bản photo màu Thẻ Ngoại kiều;

3/ Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Giấy khai sinh (bản gốc và bản sao);

4/ Trường hợp không đến được TLSQ, có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng Letterpack 520円 (mẫu tại đây) (có số tra cứu để tiện theo dõi).

Trong hồ sơ cần gửi kèm theo bì thư cỡ A4 dán Yupakku loại chakubarai xin ở Kombini (xem mẫu), ghi địa chỉ nhận hồ sơ, số điện thoại liên lạc. TLSQ sẽ dùng bì thư này để gửi trả lại kết quả. (Công dân chụp ảnh lưu lại số tra cứu (tracking number) của Letterpack (loại 520円) (mẫu tại đây) hoặc Yupakku để tiện theo dõi khi gửi và nhận hồ sơ).

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666.

 

 

II/ XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Lưu ý: Đề nghị công dân tải và điền tờ khai theo đúng mẫu được đăng tải dưới đây, tất cả các hồ sơ không sử dụng đúng mẫu tờ khai sẽ không được thụ lý hồ sơ.

Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai xin thôi quốc tịch Việt Nam: 03 bản gốc (tải tại đây); Mẫu đơn xin thôi quốc tịch dành cho người giám hộ (tải tại đây);Mẫu Thỏa thuận xin thôi quốc tịch cho con chưa thành niên (tải tại đây); đánh máy, không viết tay

2/ 03 Tờ khai lý lịch (tải tại đây);

3/ 03 Bản sao công chứng Giấy khai sinh (hoặc bản gốc để sao công chứng)

4/ 03 Bản photo màu trang 2 và 3 Hộ chiếu;

5/ Giấy thông báo của Sở Tư pháp địa phương Nhật Bản đề nghị thôi quốc tịch Việt Nam có dấu chứng nhận của Bộ Ngoại giao Nhật Bản (01 bản chính và 02 bản sao) (mẫu tham khảo: tại đây), địa chỉ xin dấu chứng nhận lãnh sự của Bộ Ngoại giao Nhật Bản tại Osaka (tại đây);

6/ Giấy xác nhận cư trú (Jyuminhyo-bản chính) + Thẻ Ngoại kiều (bản gốc và bản sao);

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666.

* Hồ sơ thôi quốc tịch nếu được chấp thuận thông thường khoảng 01 năm.

 

NHẬN KẾT QUẢ THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Khi nhận được thông báo của Tổng lãnh sự quán về việc công dân đã được Chủ tịch nước cho phép được thôi quốc tịch Việt Nam, công dân có thể trực tiếp đến TLSQ hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện, hồ sơ gồm:

1/ Hộ chiếu gốc và Chứng minh nhân dân gốc;

2/ Bản sao Quyết định thôi quốc tịch (tải về từ website Văn phòng Chủ tịch nước https://vpctn.gov.vn/ hoặc website tra cứu văn bản pháp luật https://thuvienphapluat.vn/).