Ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Osaka 2024

 

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ hội “Ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Osaka 2024” tại công viên Thành Osaka từ ngày 18/5-19/5 với 68 gian hàng, trong đó TP. Hồ Chí Minh dành 20 gian hàng cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản sử dụng để quảng bá hoặc bán hàng (có 09 gian hàng được phép bán hàng ăn – chế biến tại chỗ).

Ngày thành

Ngày thành phố Hồ Chi Minh tại Osaka 2024