Thông báo khẩn về việc cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới (Có nơi sinh ở trang 2)

 

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka trân trọng thông báo:

Thực hiện Thông tư số 68/2022/TT-BCA ngày 31/12/2022 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 quy định mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/01/2023), hiện nay Tổng Lãnh sự quán đang làm thủ tục tiếp nhận phôi hộ chiếu phổ thông mẫu mới và cập nhật phần mềm kỹ thuật liên quan.

Những hồ sơ xin cấp đổi hộ chiếu phổ thông đã nộp tại Tổng Lãnh sự quán sẽ tạm thời chưa được giải quyết cho đến khi công tác chuẩn bị được hoàn thành. Đề nghị đương sự khai lại tờ khai theo mẫu mới (xem ở cuối thông báo này)  và nộp bổ sung để được cấp hộ chiếu theo quy định.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, Tổng Lãnh sự quán chỉ cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu quy định của Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 theo thủ tục rút gọn với thời hạn 01 năm cho những trường hợp có nhu cầu về nước gấp. Những trường hợp này, đề nghị công dân đến trực tiếp Tổng Lãnh sự quán để được giải quyết.

Cho tới khi có thông báo khác, Tổng Lãnh sự quán không tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp đổi hộ chiếu qua bưu điện.

Xin cảm ơn./.

Xem mẫu Tờ khai tại đây: Form cấp đổi HC mới_0.pdf

Tổng Lãnh sự quán trân trọng thông báo tới quý công dân:

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin thông báo tới quý công dân, TLSQ sẽ đóng cửa các ngày sau: 

Ngày 11/08/2023: Lễ Obon

 

新型コロナウィルス大流行後、急速に回復したベトナムはサプライチェーンの再構築と外国企業による直接投資活動を推進しています。